persian fashion festival

2019

دسته بندی مقالات : سی پال ، سی رشته به هم تنیده هنر دستی ایرانی است که همچون سی مرغ افسانه ای عطار دل به راه می سپارند و هفت وادی عشق از سر می گذراند تا سیمرغ شوند . سیپال درهر سفر خود دل به دل همراهان خویش می سپارد تا سوغات اش هنر دستان هنرمندان این مرز و بوم باشد .
  • درباره جشنواره سی پال تاریخ انتشار :

    سی پال، سی رشته به هم تنیده هنر دستی ایرانی است که همچون سی مرغ افسانه ای عطار دل به راه می سپارند و هفت وادی عشق از سر می گذراند تا سیمرغ شوند. سی پال در هر سفر خود دل به دل همراهان خویش می سپارد تا سوغاتش هنر دستان هنرمندان این مرز و بوم باشد.