طراحی لباس

فراخوان دومین دوره جشنواره در بخش طراحی لباس
طراحی لباس


 این بخش با هدف حمایت از تولید ملی و ترویج آن در جامعه برای انتخاب لباس‌های ایرانی و آشنایی با خلاقیت و توانمندی طراحان ایرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به اهداف جشنواره  از تمامی طراحان مستقل، خانه‌های مد، مزون‌ها، طراحان برندها و تولیدی‌ها، کارخانجات، صاحبان کسب و کارها و دانشجویان طراحی لباس از سرتا سر ایران دعوت می‌شود تا با ارسال آثار خود در این جشنواره حضور داشته باشند. رویکرد این بخش جشنواره دریافت آثاری خلاقانه است که شناسایی، تقدیر و معرفی طراحان آن می‌تواند جریان مدسازی ایرانی را غنا  بخشد.

 

شرایط شرکت در مسابقه

 

نحوه ارسال آثار

لباس ‌های طراحی و تولیدشده

تصویرگری طراحی لباس

 

معیارهای داوری

 

تفاوت بخش جاده ابریشم و بخش آزاد جشنواره سی‌پال

بخش «جاده ابریشم»  شامل ارسال آثار در قالب فراخوان جشنواره و الهام از هنر، فرهنگ و اصالت ایرانی و استفاده از المان‌ها و نشان‌های فرهنگی و هنری کشورهای جاده ابریشم در طراحی آثار است. 
بخش آزاد شامل خلاقیت و نگرش فردی هنرمند در هر قالبی است.


برای ارسال آثار و ثبت نام در جشنواره با دبیرخانه در تماس باشید.
شماره تماس دبیرخانه: 09337454619   ایمیل دبیرخانه: cipalfestival@gmail.com